Category Archives: HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Hiệp Định Thương Mại là một hiệp ước giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Mục đích của các Hiệp Định Thương Mại này là cắt giảm các rào cản về thuế, thủ tục xuất nhập khẩu, nhằm mục đích hình thành một khu vực thương mại tự do.

HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Hiệp định RCEP - Sky Queen Logistics.

HIỆP ĐỊNH RCEP LÀ GÌ? HIỆP ĐỊNH RCEP. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ( Regional Comprehensive Economic Partnership gọi tắt là RCEP) là một hiệp định nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa các nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác: Australia, Trung…

Translate »
// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //