HƯỚNG DẪN XỬ DỤNG PHỤ ĐỀ NỘI DUNG VIDEO

Hướng dẫn dịch phụ đề video-Sky Queen Logistics

BƯỚC 1: Bật chức năng phụ đề

Hướng dẫn dịch phụ đề video-Sky Queen Logistics

Bước 2: Vào Cài đặt --> Phụ đề

Hướng dẫn dịch phụ đề video-Sky Queen Logistics

Bước 3: Chọn – Dịch tự động

Hướng dẫn dịch phụ đề video-Sky Queen Logistics

Bước 4: Chọn ngôn ngữ của bạn

CHUYÊN TRANG VIDEO SKY QUEEN LOGISTIC