Thông tư 45 nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

Nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô có khó không? Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về “Điều kiện xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu”. Cụ thể, xe gắn máy phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy. Hãy cùng Sky Queen tìm hiểu thông qua nội dung dưới đây:

Chính sách quản lý nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam
Nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy

  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Mẫu số 01 – Tờ khai hàng hóa nhập khẩu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
  • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp.
  • Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô).
  • Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy/động cơ xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu (đối với xe gắn máy).
  • Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật của đối tượng quy định ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe (nếu có): 01 bản chính.
  • Chứng từ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).
Nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam
Nhập khẩu xe ô tô về Việt Nam

Chỉ thông quan nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật

Thông tư 45/2022/TT-BTC quy định rõ về trình tự thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu.

Theo đó, người nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan và gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục Hải quan, chịu trách nhiệm bảo quản xe tại địa điểm được phép đưa về bảo quản trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô thực hiện thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo quy định.

Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ thời điểm hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu có đủ cơ sở xác định trị giá do người khai hải quan kê khai là chưa phù hợp với hàng hóa thực tế thì cơ quan hải quan phải xác định trị giá hải quan cho hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định, ban hành Thông báo trị giá hải quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo trị giá hải quan, nếu người khai nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô không thực hiện khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan thì cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp người khai hải quan đủ điều kiện để được đưa hàng về bảo quản theo quy định thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phân công công chức theo dõi, tra cứu kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, khi có kết quả kiểm tra phải yêu cầu ngay người khai nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô thực hiện khai bổ sung (nếu có) và thông quan hàng hóa theo quy định.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản, người nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô không tiến hành tiếp thủ tục hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc người khai nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô không chấp hành quy định về bảo quản hàng hóa, thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ thực hiện kiểm tra.

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra việc mang hàng  thực tế tại kho của người kê khai nhập khẩu, nếu người khai hải quan không lưu giữ xe tại địa điểm đã đăng ký bảo quản thì thực hiện xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu chỉ thông quan khi có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu xe ô tô và giấy kiểm tra chất lượng xe gắn máy nhập khẩu đối với xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan kiểm tra chuyên ngành…

Nếu các bạn có câu hỏi hoặc nhu cầu về xuất nhập khẩu, giao nhận, vận tải, chuyển phát nhanh hàng cá nhân thì hãy liên lạc ngay với Sky Queen để được tư vấn thêm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *